eISSN 2459-0177
Dergi Hakkında

 

Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi,  yılda 3 sayı olarak 4 ayda bir yayınlanır. Yayın tarihleri her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır.

Genel Tıp alanında yayınlanan Türkçe veya İngilizce temel ve klinik araştırmalar, derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar ve tıp dünyasından haberler yayınlanır. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi genel tıp konularında makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2014 yılında yayınlanmaya başlanacaktır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanmaktadır.

Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi dünya genelinden yayın kabul etmektedir. Yayınlar iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir. 
Bütün yayınlar Yazarlara Bilgi Formundaki kurallara uygun olmalıdır. Yayına kabul edilecek makale çeşitleri şunlardır: editöre mektup, orijinal ve derleme makaleleri, kısa raporlar, olgu sunumları ve görüntü sunumları.

Gönderilmiş olan makaleler daha önce yayınlanmış veya inceleme durumunda olmamalıdır. İnsan üzerinde yapılan araştırmalar Dünya Sağlık Örgütü’nün 1976; 30: 360-362 nolu günlüğündeki kurallara uygun olmalıdır. Bütün makaleler editör ve yayın kurulu tarafından iki ay içerisinde değerlendirilecektir, ancak bazen kaçınılmaz gecikmeler olabilir. Bütün detaylar Yazarlara Bilgi Formunda bulunabilir.

Tıbbi dergi editörlerinden oluşan uluslararası bir komite tarafından biyomedikal dergilere gönderilen makaleler ile ilgili belirlenen resmi koşullara uyulması yazarlardan beklenmektedir (Br Med J 1982; 284: 1766-1770, Ann Intern Med 1982; 96: 766-771).

 

Doç.Dr. Orhan Özbek (Editör): orhan.ozbek@gmail.com