eISSN 2459-0177
Özet - Congenital coronary artery anomaly: left main coronary artery arising from the right sinus of valsalva
Şeref Ulucan, Duran Efe, Ahmet Keser, Kerem Özbek
ABSTRACT
Anomalous left main coronary artery arising from the right sinus of valsalva is a very rare congenital anomaly. Origin of the left mean coronary artery in the right coronary sinus has been described at a frequency of  0.024%  to 0.044%. Although the majority of coronary artery anomalies are incidental findings and are not clinically significant.
Key words: Coronary angiography, coronary vessel anomalies, sinus of Valsalva
 
 
ÖZET
Tek koroner arter anomalisi hem sağ koroner arterin (RCA) hem de sol ana koroner arterin (LMCA) tek aortik sinüsten kaynaklanması olarak tanımlanmaktadır. Görülme sıklığı %0.024-0.044 olup olguların çoğunda sol sinüs valsalva’dan çıkmakta ve tek sol koroner arter şeklinde bulunmaktadır.  Bununla birlikte klinik olarak çok önemli değildirler.
Anahtar kelimeler: Koroner anjiografi, koroner damar anomalisi, sinüs Valsalva
Cilt 2, Sayı 1 (2016)