eISSN 2459-0177
Özet - Ventilation tubes and indications
Onur İsmi, Cengiz Özcan, Nilgün Güner yedigöz
ABSTRACT
Although ventilation tube insertion is the most common surgical procedure under general anesthesia in pediatric population, there are still debates about their indications. The need for updates for ventilation tube insertion by years shows the dynamic feature of  the issue. Different choice of ventilation tube types and ways of insertion in the same clinical situation by different authors show the need for new algorithms in some of the indications. In this review, we aimed to show ventilation tube types and indications with the most recent issues and guidelines.    
Key words: Ventilation tube, indication, tympanostomy
 

ÖZET
Ventilasyon tüpü tatbiki genel anestezi altında en çok yapılan pediyatrik cerrahi girişim olmasına rağmen, halen endikasyonları konusunda birçok tartışmalar mevcuttur. Ventilasyon tüpü endikasyonlarının yıllar geçtikçe güncellenmeye ihtiyaç duyulması konunun dinamikliğini göstermektedir. Aynı klinik durumda ventilasyon tüpü tatbikinde yazarlar tarafından farklı yollar izlenmesi ve farklı tüp tercih edilmesi halen kılavuzlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu derlemede ventilasyon tüpü çeşitleri ve endikasyonlarını en güncel yayın ve rehberlerle göstermeyi hedefledik.
Anahtar kelimeler: Ventilasyon tüpü, endikasyon, timpanostomi

 

Cilt 2, Sayı 1 (2016)