eISSN 2459-0177
Özet - Mediastinal Hematoma Secondary to Catheterization With Mass Appearance: A Case Report
Ercan Kurtipek, Nuri Düzgün, Burhan Apilioğulları, Süleyman Baktık
ABSTRACT
Central venous catheter (CVC) is a procedure mainly used for continuous intravenous administration of drugs, fluid replacement, delivery of nutritional supplements and hemodynamic monitorization, if required. Complications associated with the procedure are rare. Mediastinal hematoma is a severe condition that requires early diagnosis and treatment. We present a case report of a mediastinal hematoma associated with jugular venous catheter which was placed for vascular access in a patient on long-term dialysis, suggesting a mass appearance in radiography.
Key words: Central venous catheterization, complications, hematoma
 
 
ÖZET
Santral venöz kateter (SVK), çoğunlukla hastaya devamlı intravenöz ilaç uygulama, sıvı replasmanı, beslenme desteği  ve hemodinamik monitorizasyon gerektiğinde sıkça başvurulan bir işlemdir. Seyrek olarak bu işleme bağlı olarak komplikasyonlar da görülebilmektedir. Mediastinal hematom erken tanı ve tedavi gerektiren ciddi bir klinik durumdur. Burada, uzun süredir diyalize giren bir hastada, damar yolu gereksinimine istinaden takılan juguler venöz katetere bağlı, radyolojisinde kitle imajı veren bir mediastinal hematom olgusu sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Santral venöz kateterizasyon, komplikasyonlar, hematom
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016)